> terug naar overzicht woonzorgzones

Het gebruik van moderne technologie en internet staat hoog in het vaandel in de woonzorgzone Moerwijk. De inzet van moderne technologie wordt waar mogelijk toegepast op alle deelgebieden van de woonzorgzone.

Bewoners van Moerwijk leren computers en internet te gebruiken om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen en zelf de regie over het leven te behouden.
Op veel verschillende manieren is gewerkt aan deze doelstelling, onder andere:

 • Vanuit de SEV (VROM/VWS): de status van ID-wijk (ID= Intelligent en Duurzaam)
 • Vanuit de Gemeente en Ministeries: Sociaal Laboratorium, Digitaal Wonen Moerwijk
 • Vanuit de Gemeente: Stichting Ilse, domotica-voorbeeldwoning
 • Vanuit de corporaties: aanleg infrastructuur (kabels of wireless) voor snelle internettoepassingen
 • Vanuit corporaties en zorgorganisaties: "Serviceflat 21e eeuw", "Flatnet", wijkportal www.moerwijk.nl.

In servicepunt ‘de POST’ worden wijkbewoners opgeleid en vertrouwd gemaakt met computers. Daarna doen zij mee met demonstraties en testgroepen om nieuwe toepassingen te kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld beeldverbinding met de zorgcoördinator, aanmelden voor voorzieningen, boodschappen en bankdiensten, een buurtvergadering bijwonen via Internet, wijkkrant op Internet, enz.
De kaders van de woonzorgzone blijken een goede voedingsbodem voor Digitaal Wonen, waarmee wordt beoogd met gebruik van internet de sociale samenhang en het langer zelfstandig wonen te bevorderen.
Enkele voorbeelden:

 • internetcafés,
 • helpdesk van vrijwilligers,
 • computercursussen,
 • bouw van websites en portal Moerwijk,
 • domotica- voorbeeldwoning,
 • ontwikkeling software op velerlei gebied
 • aanleg infrastructuur (breedbandig Internet met en zonder kabels),
 • toepassingen voor zorg en welzijn in de opgewaardeerde galerijflats

Moerwijk Morgen
De vereniging Moerwijk Morgen gaat allereerst over mensen, daarna pas over computers, het Internet en wat dit voor Moerwijkers betekent. Hoe deze technieken de kwaliteit van wonen en leven in Moerwijk verbetert. De ICT (Informatie- en communicatietechnologie) kan het contact en de betrokkenheid tussen mensen en groepen verbeteren. De wijk kan dan gezelliger en veiliger worden.
De vereniging speelt hier een belangrijke rol, bij de vereniging leert men omgaan met computers zodat e-mailen en chatten ook tot de vaardigheden behoren van de leden én de bewoners van Moerwijk.
De vereniging Moerwijk Morgen is er voor de wijkbewoners van Moerwijk, veel leden zijn actief binnen de vereniging bijvoorbeeld bij het helpen van de cursussen, het internetcafé draaiende en de website draaiende houden etc.
Wijkbewoners kunnen zich aanmelden bij het Servicepunt, Heeswijkplein 78 of bij ‘de POST’, Joan Blasiusstraat 100.

Stichting Ilse
ILSE (Independent Living for Seniors) is een onafhankelijke organisatie die sinds 1 januari 2001 actief is.
Doelstelling van Stichting ILSE is om via het gebruik van internet en e-mail en door toepassing van domotica ouderen in staat te stellen de regie over het eigen leven te laten behouden en om hen daardoor zelfstandig te laten wonen.
In Moerwijk is als voorbeeldproject een woning uitgerust met domotica en ICT-toepassingen. Uitgangspunt is dat de oudere zelfstandig kan blijven wonen, ondanks toenemende behoefte aan zorg en sociale contacten. De toegepaste techniek is hierbij ondersteunend.
Samen met ouderen als de ervaringsdeskundigen en professionals is een 'Basis' programma van Eisen geformuleerd voor de domotica-installatie.

Vanaf de opening in oktober 2002 konden ouderen uit de direkte omgeving kennis maken met de woning, de voorzieningen kunnen testen en, in cursusverband, kunnen leren hoe ermee om te gaan.
Via kwalitatief onderzoek vindt toetsing plaats van de aangebrachte voorzieningen, waarbij bruikbaarheid en betaalbaarheid als einddoel gelden. Aan de hand van de resultaten wordt het concept verder aangepast en geoptimaliseerd.
Naast het 'basis'programma wordt de woning periodiek aangepast, om ook ouderen met meer specifieke of zwaardere zorgbehoeften een herkenbaar resultaat te tonen. Eind 2004 is geëvalueerd. De ervaringen zijn gebruikt bij de inrichting van domoticawoningen in de "Serviceflat van de 21 e eeuw" (Vestia) aan het Erasmusplein

 

Links
www.moerwijkmorgen.nl
www.stichting-ilse.nl
www.id-wijk.nl
www.moerwijk.nl